Vi som utvecklar SOMP-I

Kristina PerssonKristina Persson

Kristina Persson är upphovskvinnan bakom SOMP-I. Hon är docent och specialist i pediatrisk fysioterapi. Från 1970-talet fram till 2012 arbetade hon som fysioterapeut med barn. Till en början inom habiliteringsverksamhet, och sedan 1984 vid barnklinik. I närmare 30 år har hon arbetat inom neonatologi och framför allt inom den neonatala uppföljningsverksamheten. Hon har gedigen kunskap om tidig motorisk utveckling, vikten av tidig upptäckt av motoriska svårigheter och fysioterapeutisk behandling.

Sedan 1980-talet och framåt har Kristina Persson forskat om SOMP-I, numera främst genom handledning av doktorander. Hon är en drivande kraft bakom utvecklingen av SOMP-I som är ständigt pågående.

Hon är delägare i Barnens rörelsebyrå.

Kine Johansen

Kine Johansen är specialist i pediatrisk fysioterapi och har disputerat om SOMP-Is användbarhet när den används av sjuksköterskor inom barnhälsovården. Sedan 2010 har hon varit med i utvecklingen av SOMP-I. Hon har sedan 2004 arbetat med barn på barnklinik, främst utvecklingsneurologi från 0-3 år. Hon drivs av betydelsen av tidig upptäckt av motoriska svårigheter och fysioterapeutisk behandling.

Hon är delägare i Barnens rörelsebyrå.