Utbildning

För att du på ett tillförlitligt sätt ska kunna använda SOMP-I rekommenderar vi att du går kursen ”Motorisk undersökning av det lilla barnet”. Information om kursen hittar du på vår hemsida www.barnensrorelsebyra.se.