Det här är SOMP- I

SOMP-I är en bedömningsmetod som möjliggör en strukturerad och detaljerad undersökning av det lilla barnets barns motoriska förmåga.

Syftet med SOMP-I är att i detalj kunna beskriva barnets motoriska förmåga, både med avseende på motorisk nivå och motoriskt utförande på barnets egna uppnådda nivå, för att tidigt identifiera barn med motoriska problem som är i behov av behandling/insatser. Metoden omfattar barnets första 10-12 månader (korrigerad ålder hos för tidigt födda barn), något som gör det möjligt att följa barnets motoriska förmåga över tid.

Publicerade resultat om metodens reliabilitet och validitet samt långvarig klinisk användning av SOMP-I har varit positiva. SOMP-I har visat sig inte bara vara ett värdefullt stöd för undersökaren, men också ett pedagogiskt stöd i dialogen med barnets föräldrar/närstående.