Att köpa SOMP-I

För att använda SOMP-I måste du köpa en årsprenumeration för 1900 kr per år exklusive moms. I summan ingår två licenser som ger tillgång till metoden SOMP-I,  inkluderad webbformuläret, filmexempel på motoriska nivåer och motoriska utföranden samt en övningsdel.

SOMP-I går att använda från vilken dator som helst med internet. Rekommendationen är att du använder Firefox som webbläsare, men den fungerar även med Explorer, Chrome och Safari.

Prenumerationen måste sägas upp senast 30 dagar innan abonnemangsperioden går ut, annars förlängs prenumerationen automatisk för ett nytt år.

SOMP-I ägs av Barnens rörelsebyrå Uppsala Ek för, och du köper metoden genom att skicka ett mejl med information om vem som köper tillgång till metoden (detta kommer att stå på formuläret du skriver ut) och faktureringsuppgifter inkluderat ansvar- och referensnummer till info@barnensrorelsebyra.se.

För övriga frågor kring inköp av SOMP-I vänligen kontakta oss på info@barnensrorelsebyra.se.

________________________________________

Godkända användningsområden:

Att köpa SOMP-I ger dig en icke-exklusiv rätt att använda SOMP-I för i personliga, forskning och icke-kommersiella ändamål. Det är endast du, och andra yrkesverksamma inom din organisation, som får använda metoden. Du får inte sprida SOMP-I till andra personer eller organisationer eller tillåta andra personer eller organisationer att använda SOMP-I.

Du får inte:

  1. Sälj, låna eller på annat sätt distribuera kopior av SOMP-I.
  2. Kopiera, skapa eller inkludera SOMP-I i något digitalt format.
  3. Inkludera SOMP-I som en komponent i en kommersiell produkt.
  4. Offentligt utföra eller visa SOMP-I, inklusive att göra formuläret tillgängligt för nedladdning till någon annan på något datorsystem eller nätverk.
  5. Ändra eller anpassa SOMP-I.
  6. Ta bort eller dölja upphovsrättsmeddelanden från SOMP-I och Barnens rörelsebyrå Uppsala Ek. för.