SOMP-I logotype

Structured Observation of Motor Performance in Infants (SOMP-I) är en metod som bedömer motorisk förmåga under första levnadsåret. SOMP-I mäter både motorisk nivå och motoriskt utförande på barnets egna uppnådda nivå.

SOMP-I erbjuder ett strukturerat och detaljerat sätt att undersöka små barns motoriska förmåga. Strukturen fungerar både som ett stöd för undersökaren och som ett pedagogiskt stöd i samtalet med föräldrarna eller andra närstående.

När du köper metoden får du tillgång till ett formulär där barnets motoriska förmåga beskrivs. Formuläret kan sedan sparas som en pdf och länkas till barnets journal. Du får även tillgång till filmexempel på nivåer och utföranden samt en övningsdel.

SOMP-I ersätter alla tidigare versioner av bedömningsmetoden.